Statut fundacji

Poniżej zamieszczony został statut fundacji.

Dokumenty informacyjne

Do pobrania są dostępne również nasze ulotki:

Sprawozdania

Szanowni Państwo,
W tym miejscu publikujemy wszystkie sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z naszej działalności.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Wizualizacja sprawozdania

Sprawozdanie z działalności 2020

Sprawozdanie z działalności 2021

Sprawozdanie z działalności
2022

Numer KRS: 0000844580
NIP: 9522206751
REGON: 386244042

Fundacja Silnia! Wszystkie prawa zastrzeżone